top of page

Componente defensa del Territorio

Talleres a procuradores jurídicos agrarios comunitarios y diplomados sobre procuración jurídica agraria.

Primer Taller

Brindado a procuradores jurídicos agrarios de las comunidades de San Pedro Carcha, Alta Verapaz.

917daaa5-e054-41be-8b94-e8d468bb6556.jpg

Segundo Taller

Brindado a procuradores jurídicos agrarios de las comunidades de San Pedro Carcha, Alta Verapaz.

c2e03173-67d7-453e-b647-18bded1ccb09.jpg

Clausura de Primer Diplomado

Desarrollado sobre procuración jurídica agraria para líderes comunitarios de San Pedro Carcha, Alta Verapaz.

10aba7e7-1069-4ec7-81c6-8fe7f0c32f3f.jpg
bottom of page